บริษัท โบแมพอินดัสทรี แอนด์ ทูลลิ่งจำกัด

    Let's keep growing together.

 

    About us 

   

   Services  

   ในปัจุบันบริษัทเป็นผู้นำเข้า มีดกลึง เกรด 2500,Co.8% (CHUOKU),สก็อตไบร์ท(BOSEL) ม้วน,แผ่น,จาน,ล้อ 

   โดยมีความชำนาญและประสบการณ์ทำงานกว่า 30  ปี ในด้านฮาร์ดแวร์และเครื่องมือทูล