เอ็นมิล (รวมทุกชนิด)
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

เอ็นมิล CHUOKU ENDMILL

คือ เครื่องมือไว้สำหรับตัดงานโดยจะหมุนรอบตัวเองในการทำงานและค่อยๆกัดกินชิ้นงาน ให้เป็นรูปร่างทรงที่ต้องการ