มีดเล็บ U20C,H03C
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

มีดเล็บ คือ อุปกรณ์มีดที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามผู้ใช้ ซึ่งใช้ในการตัดชิ้นงานให้เป็นไปตามรูปร่างที่ผู้ใช้ต้องการ

ประเภทของเกรดมีดเล็บ มีดังนี้ 

1.มีดเล็บ K20 CHUOKU

2.มีดเล็บ P20 CHUOKU

3.มีดเล็บ U20C CHUOKU

4.มีดเล็บ H03C CHUOKU