มีดเล็บ U20C,H03C,K20,P20
ยี่ห้อ โชกุ(CHUO-KU)
ติดต่อสอบถาม

มีดเล็บ คือ อุปกรณ์มีดที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามผู้ใช้ ซึ่งใช้ในการตัดชิ้นงานให้เป็นไปตามรูปร่างที่ผู้ใช้ต้องการ

ประเภทของเกรดมีดเล็บ มีดังนี้ 

 

1.มีดเล็บ K20 CHUOKU

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

มีดเล็บ U20C,H03C,K20,P20

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

2.มีดเล็บ P20 CHUOKU

มีดเล็บ U20C,H03C,K20,P20

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

3.มีดเล็บ U20C CHUOKU

มีดเล็บ U20C,H03C,K20,P20

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

4.มีดเล็บ H03C CHUOKU

มีดเล็บ U20C,H03C,K20,P20

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

มีดเล็บ U20C,H03C,K20,P20

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

สอบถามราคา มีดเล็บ เกรด K20,P20,U20C,HO3C

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th