ต๊าป,ไดต๊าป,ด้ามต๊าป (รวม)
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

ต๊าป & ดายส์ CHUOKU

คืออุปกรณ์ในการทำเกลียวในโดยใช้ต๊าปหรือเกลียวตัวผู้(TAP)และเกลียวนอกโดยใช้ดาย์หรือเกลียวตัวเมีย(DIE) 

วิธีการต๊าปงาน

การทำเกลียวในจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือตัด ซึ่งก็เพราะว่าเป็นการตัดเกลียวภายในรูของชิ้นงานที่มีการเจาะรูมาก่อนตามกขนาดและมาตรฐาน ซึ่งการต๊าปงานนั้นจะแบ่งเป็น 2 วิธี

1.การต๊าปมือ HAND TAPPING โดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้

1.1 ดอกต๊าป ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ชนิดที่ 1 คือ TAPER TAP - จะมีความเรียวส่วนปลายของดอกต๊าปประมาณ 8-10เกลียว ซึ่งเหมาะสำหรับตัดเกลียวในวัสดุที่มีความแข็งมาก แต่ไม่เหมาะสำหรับการต๊าปรูแบบไม่ทะลุ

ชนิดที่ 2 คือ PLUG TAP - จะมีความเรียวส่วนปลายของดอกต๊าปน้อยกว่า TAPER TAP ซึ่งจะยาว 5-10 เกลียว เหมาะสำหรับงานที่เป็นรูเจาะทะลุ

ชนิดที่ 3 คือ Bottoming Tap - จะมีปลายที่เรียวเล็กน้อย ซึ่งมีความยาวประมาณ 1-1.5 เกลียวเท่านั้น เหมาะสำหรับรูที่ผ่านการต๊าปด้วยต๊าปชนิดอื่นที่นำร่องมาก่อน เหมาะสำหรับงานที่ทั้งรูทะลุและไม่ทะลุ

2.ต๊าปด้วยเครื่องจักร

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

สอบถามราคา ต๊าป,ไดต๊าป,ด้ามต๊าป (รวม)

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th