ไขปลาวาฬ
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

ไขปลาวาฬก้อน 1 1/2" X 6 1/2" CHUOKU ญี่ปุ่น

สีขาว (หยาบ)   

สีเขียว (กลาง)

สีฟ้า (ละเอียด)