ใบกบไสไม้ HSS-18,รุ่น2012
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

ใบกบไสไม้ HSS/CARBIDE MACAW

คือ ใบเหล็กที่มีมีดคมตรงปลาย เป็นส่วนประกอบของกบไสไม้ซึ่งเป็นการไสให้ผิวชิ้นงานเป็นระนาบเรียบ ทั้งในแนวดิ่ง แนวราบ หรือเป็นมุมเอียงลาด นอกจากนี้ยังไสให้เป็นผิวโค้งได้แต่ช่างต้องมีฝืมือระดับหนึ่ง  การไสนั้นจะได้ผิวงานที่หยาบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการป้อน ความคมและมุมของมีด ชิ้นงานอาจจะถูกจับยึดแน่นกับแท่นโต๊ะเครื่องไส หรือจับยึดด้วยปากกาจับงานที่ถูกจับยึดบนแท่นโต๊ะ

TRICK : เปรียบเทียบช้อดีความเร็วตัดของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้ แต่ละชนิด

ชนิดมีด เหล็กหล่อ ทองเหลือง เหล็กเหนียว
  ความเร็วตัด ความเร็วตัด ความเร็วตัด
มีดกบไสไม้ HSS 18 49 15
มีดกบไสไม้ ไฮคาร์บอน 9 30 8
มีดกบไสไม้ คาร์ไบด์ 3 30 45

 

TRICK : เปรียบเทียบอัตราการป้อนของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้ แต่ละชนิด

ชนิดมีด เหล็กหล่อ ทองเหลือง เหล็กเหนียว
  อัตราการป้อน อัตราการป้อน อัตราการป้อน
มีดกบไสไม้ HSS 2 1.3 1.3
มีดกบไสไม้ ไฮคาร์บอน 1.5 1.3 1
มีดกบไสไม้ คาร์ไบด์ 0.12-0.50 0.01-0.38 0.12-0.50

 

 

การทำงานของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้

มีดไส หรือ ใบกบไสไม้ จะทำงานโดยการเดินหน้าและถอยหลังกลับไปกลับมา แต่การไสจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงจังหวะที่มีดไสเดินหน้าเท่านั้น ซึ่งการไสงานนั้นจะทำให้เกิดขี้หรือเศษชิ้นงานเช่นเดียวกับการกลึงหรือตัดแต่งอื่นๆ ส่วนในจังหวะที่มีดไสเดินถอยหลังนั้นจะเป็นจังหวะที่จะต้องป้อนการทำงาน โดยการเลื่อนแท่นโต๊ะเครื่องไสด้วยมือหรือใช้การป้อนอัตโนมัติตามระยะการป้อนที่ตั้งไว้ได้

 

สาเหตุความไม่เที่ยงตรงของงานไส

สาเหตุหลักมักเกิดจากการตั้งเครื่องไสที่ไม่มีความละเอียดพอ เพื่อลดปัญหาความไม่เที่ยงตรงในการไสแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาดังนี้

1.ปากของปากกาจับงานว่าตั้งฉากกับแนวระดับหรือไม่

2.ส่วนล่างของปากกาจับงานว่า ว่างได้ระดับหรือไม่

3.การติดตั้งแผ่นฉาก จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงก่อนเสมอ

4.ปากกาจับงานขนานกับทิศทางการเดินของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้หรือไม่

5.ปากกาจับงานตั้งได้ฉากกับทิศทางการเดินของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้หรือไม่

 

การคำนวณความเร็วและเวลาที่ใช้ในการไส

คววามเร็วในการไสจะขึ้นอยู่กับ

1.ชนิดของวัสดุที่ทำการไส

2.ปริมาณของเนื้อโลหะที่จะทำการไสออก

3.ชนิดของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้

4.ขนาดกำลังเครื่อง

และคิดคำนวนเฉพาะการไส โดยสัดส่วนที่ใช้โดยทั่วไปจะเป็น 1.6 ต่อ 1 (หรือ 3:2) ทั้งนี้สัดส่วนของระยะเวลาระหว่างช่วงไสไปข้างหน้าและถอยหลังกลับกัน จะแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องและขนาดของช่วงชัก 

 

ตัวอย่างการคำนวณ

1.เวลาที่ใช้ใบกบมีดไสในการไสไม้

ใช้สูตร W / fN (W= หน้ากว้างของชิ้นงานไส  f=อัตราการป้อน  N=จำนวนครั้งในการไสต่อนาที)

โดยกำหนดให้ W=50  f=0.2 มม. N=59ครั้งต่อนาที

= 50 / 0.2x59.04 =4.23 นาที

2.จำนวนครั้งในการไสต่อนาที

ใช้สูตร N=615 V/L ( V=ความเร็วของใบกบมีดไฮสปีด  L=ความยาวของวัสดุที่ต้องการไส)

โดยกำหนดให้ V= 24 เมตร/นาที L=250 มม.

=615 x 24/250 = 59.04 ครั้งต่อนาที

3.ปริมาณโลหะที่ไสได้ต่อนาที

ใช้สูตร f x d x N x L

(f=อัตราการป้อน d=ความลึกในการไส N=จำนวนครั้งในการไสต่อนาที L=ความยาวของวัสดุที่ต้องการไส )

โดยกำหนดให้ f=0.2 มม./ช่วงชัก  d=2 มม.  N = 59 =ช่วงชัก/นาที L=250 มม.

=0.2 x 2 x 59 x 250 = 5,900 มม./นาที = 5.9 ซม./นาที

 

การลบคมใบกบไสไม้ MACAW

ใบกบไสไม้มีลักษณะเป็นเหล็กที่มีด้านคม ซึ่งจะมีมุม 30 องศาการลับให้ลับเพียงหน้าเดียวที่มีด้านคมโดยใช้หินถ้วย

ข้อควรระวังการใช้งานใบกบไม้ MACAW

1.ขณะใช้งานให้ระวังใบกบไสไม้ส่วนมีดคมเพราะอาจโดนบาดมือได้

2.โปรดระวังอย่าให้ใบกบไสไม้หล่นลงพื้นเพราะอาจแตกเสียหายหรือโดนเท้าได้

3.หลังเลิกใช้งานควรทำความสะอาดใบกบไสไม้และทาน้ำมันใบกบไสไม้

 

  ใบกบไสไม้ HSS-18,รุ่น2012

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ใบกบ MACAW HSS CARBIDE  SIZE :             

10x30x3           12x35x3       12x25x3           

12x30x3           14x35x3       16x25x3

14x30x3           16x35x3       24x25x3

16x30x3           18x35x3

18x30x3           20x35x3

20x30x3           24x35x3

24x30x3           32x35x3   

ใบกบไสไม้ HSS-18,รุ่น2012

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ใบกบไสไม้ HSS FOR MAKITA        ใบกบไสไม้ HSS คาร์ไบร์ท MAKITA

SIZE: รุ่น 1100                              SIZE:  รุ่น 1100

          รุ่น 1600                                        รุ่น 1804N

          รุ่น 1804N                                      รุ่น 2012

          รุ่น 2012   

 ใบกบไสไม้ HSS-18,รุ่น2012

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ใบกบไสไม้ BORCAM HSS-18

SIZE : 12"x35x3 mm.

          14"x35x3 mm.

          16"x35x3 mm.

          18"x35x3 mm.

          20"x35x3 mm.

          24"x35x3 mm.

ใบกบไสไม้ HSS-18,รุ่น2012

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ใบกบ FEWCAM HSS SW18

12"x30x3      12"x35x3      16"x38x6

14"x30x3      14"x35x3      18"x38x5

16"x30x3      16"x35x3      18"x38x6

18"x30x3      18"x35x3      24"x38x6

20"x30x3      20"x35x3

24"x30x30    24"x35x3

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบกบไสไม้ มีดไสใบกบ

 เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th