ฟันเลื่อย
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

ฟันเลื่อย 

คือ เม็ดมีดเล็กๆบนส่วนหนึ่งที่อยู่บนสุดของใบเปล่าหรืิอแผ่นเหล็กกลม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฟันของใบเลื่อย

ผู้อ่านเคยสงสัยไหมคะว่าวิธีการวัดฟันของใบเลื่อยนั้นวัดอย่างไร ถ้าไม่ทราบวันนี้ทางบริษัทจะพาไปไขข้อกระจ่างกันคะ วิธีการวัดนั้นก็คือการวัดความห่างของยอดฟันเลื่อยหนึ่งไปอีกฟันเลื่อยหนึ่ง ซึ่งจะเรียกระยะห่างนี้เป็นนิ้วในระบบของอังกฤษ

ตัวอย่างขนาดของฟันเลื่อยมีดังนี้ 

6.5x2.6x2.0 MM.               10.5x3.5x2.5 MM.

6.5x2.8x2.2 MM.               10.5x3.6x2.5 MM.

7.5x2.8x2.0 MM.               10.5x4.0x2.5 MM.

7.5x3.3x2.0 MM.               10.5x4.7x2.5 MM.

8.5x3.0x2.5 MM.               10.5X5.0X2.5 MM.

8.5x3.5x2.5 MM.               10.5X5.0X3.0 MM.

8.5x3.5x3.0 MM.               10.5X6.0X3.0 MM.

8.5x3.6x2.5 MM.               10.5X7.0X2.5 MM.

8.5x4.0x2.5 MM.               10.5X7.0X3.0 MM.