แผ่นเหล็กกลม
โทร 02-744-3871
ติดต่อสอบถาม

แผ่นเหล็กกลม CHUOKU 

มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กกลมๆ มีขนาดตั้งแต่ 6"- 42" ส่วนมากนิยมนำฟันเลื่อยมาเชื่อมกับขอบของแผ่นเหล็กกลม 

 

เมื่อนำแผ่นเหล็กกลม มาทำฟันเลื่อยแล้วจะได้แผ่นใบเลื่อยวงเดือนไว้ตัดไม้นั้นเอง