เวอร์เนียนาฬิกา,เวอร์เนียดิจิตอล,ใบวัดมุม
ยี่ห้อ โชกุ(CHUOKU)
ติดต่อสอบถาม

เวอร์เนีย (VERNIA) หรือเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ - เครื่องมือวัดที่มีความละเอียด สามารถวัดได้ทั้ง

ระยะยาว ลึก ภายนอก และภายในวัตถุ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานเวอร์เนีย อยูู่ 2 ประเภท คือ

 

1.เวอร์เนียแบบอนาล็อค

เวอร์เนียนาฬิกา,เวอร์เนียดิจิตอล,ใบวัดมุม 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

2.เวอร์เนียแบบดิจิตอล

เวอร์เนียแบบดิจิตอล 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

ใบวัดมุม PROTRACTOR

เป็นไม้บรรทัดที่วัดมุมหรือวัดมุมฉาก  โดยการที่จะวัดมุมให้พอดีย่อมเป็นไปได้ยาก

จะต้องมีการกำหนดช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ โดยการใช้เข็มวัดแบบนาฬิกา

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของการวัดมุมโดยเปรียบเทียบกับมุมมาตรฐาน

ใบวัดมุม PROTRACTOR 

 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

สอบถามราคาเวอร์เนียนาฬิกา,เวอร์เนียดิจิตอล,ใบวัดมุม

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th