ไดเอลเกจ์
ยี่ห้อ โชกุ(CHUOKU)
ติดต่อสอบถาม

ไดเอลเกจ์

 *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ไดเอลเกจ์ 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ไดเอลเกจ์ 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

เกจ์ คือ การวัดแบบ อะนาล็อกและดิจิตอล ซึ่งในปัจุบันการวัดแบบดิจิตอลยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากทนต่อสภาวะที่มีอุณหภมิสูงไม่ได้

แต่ข้อดีคืออ่านค่าได้ง่าย รวดเร็ว และบางประเภทมีความละเอียดเที่ยงตรงกว่า

ไดอัลเกจ์ (Dial Guages)

เป็นเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูงเพราะสามารถวันได้ถึง 0.01 มิลลิเมตร ส่วนมากจะใช้วัดความโก่งงอของเพลา

ซึ่งในการวัดจะใช้ร่วมกับแท่นจับยึดไดอัลเกจ์ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีการอ่านค่าไดอัลเกจ์แบบอะนาล็อค

ในไดอัลเกจ์แบบอะนาล็อคจะมีขีดสเกลแบบวงนอกแบ่งเป็นช่องๆละ 0.01 มิลลิเมตร ส่วนขีดสเกลแบบวงในจะใช้วัดรอบเข็มสเกลแบบวงนอก

ซึ่งอธิบายง่ายๆคือ เมื่อเข็มสเกลด้านนอกหมุนครบรอบ 1 รอบ เข็มสเกลด้านในจะหมุนเลื่อนไปหนึ่งช่อง หรือ 1 ขีด ซึ่งก็คือ 1 รอบ

และเพิ่มจำนวนทีละช่อง ตามรอยเข็มสเกลด้านนอก

วิํธีการวัดความโก่งงอของเพลา

โดยจะใช้วีบล็อคติดตั้งไดอัลเกจ์กับแท่นจับยึดให้แน่น จากนั้นนำก้านของไดอัลเกจไปสัมผัสกับเพลาที่จะวัด

โดยสัมผัสจนกว่าเข็มด้านวงนอกของไดอัลเกจ์เคลื่อนเสร็จแล้วให้ทำการปรับตั้งค่าเข็มหน้าปัดวงนอกให้อยู่ในตำแหน่ง 0

เมื่อตั้งเข็มได้แล้วจึงทำการหมุนเพลาช้าๆและหมุนไปจนกว่าเข็มวงนอกจะเคลื่อนไปได้มากที่สุดค่อยทำการอ่านค่าที่ไดอัลเกจ์

สอบถามราคาไดเอลเกจ์ *

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th