ขาตั้งแม่เหล็ก
450.00 - 900.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

 

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ขาตั้งแม่เหล็ก

เป็นเครื่องมือวัดที่ไว้สำหรับยึดจับเครื่องมือประเภทไดอัลเกจ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการวัดด้วยความละเอียดสูงวัสดุแข็งแรงเพราะทำจากเหล็กอย่างดี 

วิธีการอ่านค่าไดอัลเกจ์แบบอะนาล็อค

ในไดอัลเกจ์แบบอะนาล็อคจะมีขีดสเกลแบบวงนอกแบ่งเป็นช่องๆละ 0.01 มิลลิเมตร ส่วนขีดสเกลแบบวงในจะใช้วัดรอบเข็มสเกลแบบวงนอกซึ่งอธิบายง่ายๆคือ เมื่อเข็มสเกลด้านนอกหมุนครบรอบ 1 รอบ เข็มสเกลด้านในจะหมุนเลื่อนไปหนึ่งช่อง หรือ 1 ขีด ซึ่งก็คือ 1 รอบและเพิ่มจำนวนทีละช่อง ตามรอยเข็มสเกลด้านนอก

วิํธีการวัดความโก่งงอของเพลา

โดยจะใช้วีบล็อคติดตั้งไดอัลเกจ์กับแท่นจับยึดให้แน่น จากนั้นนำก้านของไดอัลเกจไปสัมผัสกับเพลาที่จะวัด

โดยสัมผัสจนกว่าเข็มด้านวงนอกของไดอัลเกจ์เคลื่อนเสร็จแล้วให้ทำการปรับตั้งค่าเข็มหน้าปัดวงนอกให้อยู่ในตำแหน่ง 0

เมื่อตั้งเข็มได้แล้วจึงทำการหมุนเพลาช้าๆและหมุนไปจนกว่าเข็มวงนอกจะเคลื่อนไปได้มากที่สุดค่อยทำการอ่านค่าที่ไดอัลเกจ์

สอบถามราคาขาตั้งแม่เหล็ก 

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th