ชุดตัดแก๊ส L.P.G (กดบน)
1,150.00 บาท
1,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชุดตัดแก๊ส L.P.G (กดบน)

*พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

ชุดตัดแก๊ส L.P.G (กดบน) ยี่ห้อ โบแมพ เหมาะสำหรับ งานเชื่อม งานตัด (งานที่ใช้ความร้อนในการเชื่่อมและตัด)สำหรับลูกค้าที่อยากจะใช้ตัวชุดตัดแก๊สตัดเหล็กนั้น สามารถทำได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการใช้งานเพราะไม่งั้นจะส่งผลอันตรายต่อตัวผู้ใช้ โดยจะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ 1.ถังแก๊สหรืออะเซทิลีน 2.ถังออกซิเจน 3.สายยางลมและแก๊สเป็นสายคู่ 4.ตัวปรับแรงดันลม 5.Fire back 

1.การเชื่อมแก๊ส คือ กรรมวิธีหลอมโลหะให้ละลายติดกันด้วยการเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊สก็ได้ แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ การเชื่อมแก๊ส จะใช้ชุดตัดแก๊สพ่นแก๊สใส่ลวดเชื่อมให้ร้อนจนหลอมละลายติดกันกับตัวโลหะที่ต้องการ ซึ่งแก๊สที่นิยมใช้กันคือ แก๊สอะเซทิลีนกับออกซิเจน  ซึ่งแก๊สพวกนี้จะถูกอัดสำเร็จรูปไว้ในถังเก็บและมีวิธีการเตรียมดังนี้

1.1.1การเตรียมแก๊สออกซิเจน เป็นแก๊สที่ช่วยทำให้ติดไฟ ซึ่งแก๊สออกซิเจน=จะถูกเก็บไว้ในถังเหมือนเก็บแก๊สหุงต้ม และต้องวางถังออกซิเจนให้ตรงอย่าวางนอน อีกทั้งห้ามถ่ายเทจากถังหนึงไปถังหนึง

1.1.2การเตรียมแก๊สอะเซทิลีน ปกติแก๊สตัวนี้จะมีขายตามท้องตลอดอยู่แล่ว แต่ถ้าผู้อ่านอยากจะผสมเองก็ได้ โดยใช้ ถ่านแก๊ส บรรจุลงไปในถังกำเนิดแก๊ส จากนั้นเติมน้ำลงไปในอัตราส่วน น้ำ=0.56ลิตร ต่อถ่านคาไบด์ 1 กิโลกรัม 

เครื่องมืออุปกรณ์ชุดเชื่อมแก๊สหรือชุดตัดแก๊ส

1.ถังออกซิเจน คือ ถังที่บรรจุแก๊สออกซิเจน ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ติดไฟ เมื่อมาใช้งานร่วมกับแก๊สอะเซทิลีนในอัตราที่เหมาะสมโดยจะมีตัวควบคุมแก๊ส คือ หัวปรับออกซิเจน

2.ถังอะเซทิลีน คือ ถังที่บรรจุแก๊สอะเซทิลีนที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย ซึ่งจะใช้ร่วมกับออกซิเจนในอัตราที่เหมาะสมโดขจะมีตัวควบคุมแก๊ส คือ หัวปรับอะเซทิลีน

3.มาตรวัดความดัน (เกจ) คือ อุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงดันสูงในถังแก๊สลงเพราะมีระบบการตัดการไหลของแก๊ส

4.มาตรวัดออกซิเจน (เกจ) คือ อุปกรณ์ที่ตัดการไหลของออกซิเจนที่มีแรงดันสูง และยอมให้แรงดันที่ควบคุมไว้ไหลออกไปยังอุปกรณ์ชุดควบคุมทางออกแก๊ส 

5.มาตรวัดอะเซทิลีน (เกจ) คือ อุปกรณ์ที่ความคุมความดันแก๊สอะเซทิลีน เพื่อช่วยลดแรงดันสูงจากถังแก๊สให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน 

6.สายยางลำเลียงแก๊ส คือ สายยางที่เชื่อมต่อจากชุดหัวปรับทั้งแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน ซึ่งแก๊สจะเดินผ่านสายยางนี้ โดยปัจุบันสายยางจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 6.1 ชนิดสายเดี่ยว 6.2 ชนิดสายคู่

7.ทอร์ช (หัวผสมแก๊ส) คือ อุปกรณ์ที่เชื่อมโลหะด้วยแก๊ส เพราะมีวาล์ควบคุมการไหลของแก๊สทั้ง 2 คือ แก๊สออกซิเจนและแก๊สเชื้อเพลิง 

8.หัวเชื่อมหรือหัวทิพ คือ อุปกรณ์ส่วนปลายสุด ที่เป็นท่อทางผ่านของแก๊สที่ผสมแล้ว ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและปริมาณเปลวไฟ โดยกังเชื่อมจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

 8.1. แบบชิ้นเดียว มีหัวทิพชิ้นเดียวใช้ประกอบเข้ากับทอร์ชเชื่อม                                                     8.2.แบบแยกซิ้น มีหัวทิพ 2 ส่วน คือส่วนปลายและส่วนโคนจะประกอบเข้าด้วยกัน โดนใช้เกลียวประกอบกับทอร์ชเชื่อม

9.อุปกรณ์จุดไฟแก๊ส คือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ เพื่อจุดเปลวไฟที่ปลายของหัวทิพเชื่อม

สอบถามราคาชุดตัดแก๊ส L.P.G (กดบน) 

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th