ลวดเชื่อมทังสเตน หัวสีเขียว/แดง 人気ฺ์ .1
45.00 - 60.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวสีแดง

เป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่เหมาะสำหรับกับเครื่อง TIG โดยใช้แก๊ส ARGON เป็นตัวหลอมละลายให้ติดกับชิ้นงานด้วยคุณสมบัติที่มีส่วนผสมของทังสเตนไม่น้อยกว่า 97.30% ซึ่งทังสเตนเป็นโลหะที่มีความแข็ง ความความต้านทานแรงดึงสูงสุดรวมถึงต้านทานการกัดกร่อนและทนกดได้ดี อีกทั่งยังผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงทำให้เชื่อมงานได้ไว หมดช้า รอยเชื่อมออกมาสวย お勧め! 

ลวดเชื่อมทังสเตน(หัวสีแดง) WT20 1.6 x 175 MM. 

ราคา @45 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*        

 

ลวดเชื่อมทังสเตน(หัวสีแดง) WT20 2.4 x 175 MM. 

ราคา @60 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*  

ลวดเชื่อมทังสเตน หัวสีเขียว

เป็นลวดเชื่อมทังสเตนที่ใช้กับเครื่อง TIG,เชื่อมพลาสมา,การอาร์คแบบสเปรย์  ด้วยคุณสมบัติที่มีส่วนผสมของทังสเตนไม่น้อยกว่า 97.30% ซึ่งทังสเตนเป็นโลหะที่มีความแข็ง ความความต้านทานแรงดึงสูงสุดรวมถึงต้านทานการกัดกร่อนและทนกดได้ดี อีกทั่งยังผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงทำให้เชื่อมงานได้ไวด้วยกระแสเชื่อมที่นิ่ง หมดช้า รอยเชื่อมออกมาสวย  お勧め! 

ลวดเชื่อมทังสเตน(หัวสีเขียว) WT20 1.6 x 175 MM.   

ราคา @45 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*        

 

 

ลวดเชื่อมทังสเตน(หัวสีเขียว) WT20 2.4 x 175 MM. 

ราคา @60 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*  

 

ลวดเชื่อม (Electrode or Welding Rod)

       ลวดเชื่อม คือ โลหะชนิดหนึ่งที่ใช้หลอมละลายลงไปในระหว่างชิ้นงานและลวดเชื่อม ซึ่งลวดเชื่อมเมื่อหลอมละลายแล้วจะทำให้ยึดติดคล้ายเป็นเนื้อเดียวกันกับชิ้นงาน โดยทั่วไปลวดเชื่อมนี้จะมีทั้งแบบใช้งานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมแก๊ส แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

       1.Electrode คือ ลวดเชื่อมที่ใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งลวดเชื่อมชนิดนี้จะทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า เมื่อแตะปลายลวดเข้ากับชิ้นงานที่เชื่อมต่อกับสายดินแล้ว จะเกิดการหลอมละลาย โดยลวดเชื่อมชนิดนี้ จะสามารถแบ่งย่อยได้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ

          1.1 Consumable คือ ลวดเชื่อมที่เป็นขั้วไฟฟ้า และเป็นโลหะเติมทั้งสองอย่าง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นแบบสิ้นเปลืองก็ได้ เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อม SMAW เป็นต้น

          1.2 Non Electrode คือ ลวดเชื่อมที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่หลอมละลายไปกับโลหะเชื่อมลวดเชื่อมชนิดนี้จะไม่ถือเป็นแบบสิ้นเปลือง เช่น ลวดเชื่อมของการเชื่อม GTAW หรือ PAW ที่เชื่อมด้วยมือ เป็นต้น

        2.Non Electrode คือ ลวดเชื่อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้วไฟฟ้า ซึ่งจะใช้สำหรับเป็นโลหะอย่างเดียว โดยจะสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ชนิด คือ

           2.1 Filler Rod  คือ ลวดเชื่อมที่มีลักษณะเป็นแท่ง เช่น ลวดเชื่อมใช้สำหรับการเชื่อมแก๊ส 

           2.2 Filler wire คือ ลวดเชื่อมที่มีลักษระเป็นเส้นลวด เช่น ลวดเชื่อมที่ใช้งานสำหรับการเชื่อม PAW ซึ่งจะทำการเชื่อมโดยเครื่องจักร 

 

สอบถามราคา ลวดเชื่อมทังสเตนหัวสีเขียวและแดง

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th