ดอกเจียคาร์ไบค์ (โชกุ) お勧め!
200.00 - 450.00 บาท
250.00 - 500.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

ดอกเจียคาร์ไบค์ (โชกุ) お勧め!

ดอกเจียรคาร์ไบด์ CHUOKU เหมาะสำหรับเจียงานทั่วไปที่เป็นโลหะ ไม้ที่มีความแข็ง เหล็ก เป็นต้น

ด้วยคุณสมบัติที่เป็นคารไบด์ทำให้มีความแข็ง ใช้แล้วทนทาน 

ดอกเจียคาร์ไบด์ แกน 3 มิล

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวกระบอกขนาด 13 มิล   

ราคา @220 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*               

  ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวกระบอกขนาด 13 มิล

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวสามเหลี่ยมขนาด 13 มิล 

ราคา @200 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*  

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวสามเหลี่ยมขนาด 13 มิล

ดอกเจียคาร์ไบค์ แกน 6 มิล

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวกระบอกขนาด 25 มิล

ราคา @400 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*                                                  

 ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวกระบอกขนาด 25 มิล

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวกลมขนาด 12 มิล 

ราคา @300 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*   

   ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวกลมขนาด 12 มิล

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวสามเหลี่ยมขนาด 26.70 มิล 

ราคา @350 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*                                             

 ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวสามเหลี่ยมขนาด 26.70 มิล

ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวสามเหลี่ยมขนาด 27.00 มิล

ราคา @450 บาท *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*        

 ดอกเจียคาร์ไบด์ ทรงหัวสามเหลี่ยมขนาด 27.00 มิล

สอบถามราคาดอกเจียคาร์ไบด์

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th