ต๊าป,ไดต๊าป,ด้ามต๊าป (รวม)
ยี่ห้อ โชกุ(CHUO-KU)
ติดต่อสอบถาม

ไดต๊าปต๊าป & ดายส์ CHUOKU

ต๊าปคืออุปกรณ์ในการทำเกลียวในโดยใช้ต๊าปหรือเกลียวตัวผู้(TAP) แบ่งเป็นตามชนิดดังนี้

1.ต๊าปเครื่อง เกลียวตรงPO/เกลียวเลื้อยSP (คลิ้กดูสินค้า)

2.ต๊าป 3ตัว/ชุด (คลิ้กดูสินค้า)

3.ต๊าป NPT เกลียวแป๊บตรง,เตเปอร์ (คลิ้กดูสินค้า)

4.ต๊าปเกลียวแป๊บตรงBSP/เกลียวแป๊บเตเปอร์BSPT (คลิ้กดูสินค้า)

5.ต๊าปเครื่องเกลียวซ้าย SP-LH (มิล) (คลิ้กดูสินค้า)

  ต๊าปเครื่องเกลียวซ้าย SP-LH (หุน) (คลิ้กดูสินค้า)

6.ต๊าปเกลียวซ้าย HSS (ตัวที่3) (คลิ้กดูสินค้า)

7.ต๊าปรีดเกลียว HSS CO.5 (รุ่นไม่ต้องเจาะรู) (คลิ้กดูสินค้า)


ดายส์ เกลียวนอกโดยใช้
ดาย์หรือเกลียวตัวเมีย(DIE)

1.ดายส์ เกลียวธรมดา / ดายส์ เกลียวซ้าย โชกุ (คลิ้กดูสินค้า)

 

วิธีการต๊าปงาน

การทำเกลียวในจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือตัด ซึ่งก็เพราะว่าเป็นการตัดเกลียวภายในรูของชิ้นงานที่มีการเจาะรูมาก่อนตามกขนาดและมาตรฐาน ซึ่งการต๊าปงานนั้นจะแบ่งเป็น 2 วิธี

1.การต๊าปมือ HAND TAPPING โดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้

1.1 ดอกต๊าป ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

ชนิดที่ 1 คือ TAPER TAP - จะมีความเรียวส่วนปลายของดอกต๊าปประมาณ 8-10เกลียว ซึ่งเหมาะสำหรับตัดเกลียวในวัสดุที่มีความแข็งมาก แต่ไม่เหมาะสำหรับการต๊าปรูแบบไม่ทะลุ

ชนิดที่ 2 คือ PLUG TAP - จะมีความเรียวส่วนปลายของดอกต๊าปน้อยกว่า TAPER TAP ซึ่งจะยาว 5-10 เกลียว เหมาะสำหรับงานที่เป็นรูเจาะทะลุ

ชนิดที่ 3 คือ Bottoming Tap - จะมีปลายที่เรียวเล็กน้อย ซึ่งมีความยาวประมาณ 1-1.5 เกลียวเท่านั้น เหมาะสำหรับรูที่ผ่านการต๊าปด้วยต๊าปชนิดอื่นที่นำร่องมาก่อน เหมาะสำหรับงานที่ทั้งรูทะลุและไม่ทะลุ

2.ต๊าปด้วยเครื่องจักร

 

สอบถามราคา ต๊าป,ไดต๊าป,ด้ามต๊าป (รวม) *พิเศษ! ถ้าสั่งมีจำนวน มีราคาพิเศษให้*

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th