ใบกบ MACAW HSS (20x35x3mm)
450฿ ภายใน31-3-62
ติดต่อสอบถาม

ใบกบ MACAW  HSS ฃนาด 20x35x3mm

บกบไสไม้ HSS MACAW

คือ ใบเหล็กที่มีมีดคมตรงปลาย เป็นส่วนประกอบของกบไสไม้ซึ่งเป็นการไสให้ผิวชิ้นงานเป็นระนาบเรียบ ทั้งในแนวดิ่ง แนวราบ หรือเป็นมุมเอียงลาด นอกจากนี้ยังไสให้เป็นผิวโค้งได้แต่ช่างต้องมีฝืมือระดับหนึ่ง  การไสนั้นจะได้ผิวงานที่หยาบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการป้อน ความคมและมุมของมีด ชิ้นงานอาจจะถูกจับยึดแน่นกับแท่นโต๊ะเครื่องไส หรือจับยึดด้วยปากกาจับงานที่ถูกจับยึดบนแท่นโต๊ะ

TRICK : เปรียบเทียบช้อดีความเร็วตัดของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้ แต่ละชนิด

ชนิดมีด เหล็กหล่อ ทองเหลือง เหล็กเหนียว
  ความเร็วตัด ความเร็วตัด ความเร็วตัด
มีดกบไสไม้ HSS 18 49 15
มีดกบไสไม้ ไฮคาร์บอน 9 30 8
มีดกบไสไม้ คาร์ไบด์ 3 30 45

 

TRICK : เปรียบเทียบข้อดีอัตราการป้อนของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้ แต่ละชนิด

ชนิดมีด เหล็กหล่อ ทองเหลือง เหล็กเหนียว
  อัตราการป้อน อัตราการป้อน อัตราการป้อน
มีดกบไสไม้ HSS 2 1.3 1.3
มีดกบไสไม้ ไฮคาร์บอน 1.5 1.3 1
มีดกบไสไม้ คาร์ไบด์ 0.12-0.50 0.01-0.38 0.12-0.50

 

การทำงานของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้

มีดไส หรือ ใบกบไสไม้ จะทำงานโดยการเดินหน้าและถอยหลังกลับไปกลับมา แต่การไสจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงจังหวะที่มีดไสเดินหน้าเท่านั้น ซึ่งการไสงานนั้นจะทำให้เกิดขี้หรือเศษชิ้นงานเช่นเดียวกับการกลึงหรือตัดแต่งอื่นๆ ส่วนในจังหวะที่มีดไสเดินถอยหลังนั้นจะเป็นจังหวะที่จะต้องป้อนการทำงาน โดยการเลื่อนแท่นโต๊ะเครื่องไสด้วยมือหรือใช้การป้อนอัตโนมัติตามระยะการป้อนที่ตั้งไว้ได้

 

สาเหตุความไม่เที่ยงตรงของงานไส

สาเหตุหลักมักเกิดจากการตั้งเครื่องไสที่ไม่มีความละเอียดพอ เพื่อลดปัญหาความไม่เที่ยงตรงในการไสแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาดังนี้

1.ปากของปากกาจับงานว่าตั้งฉากกับแนวระดับหรือไม่

2.ส่วนล่างของปากกาจับงานว่า ว่างได้ระดับหรือไม่

3.การติดตั้งแผ่นฉาก จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงก่อนเสมอ

4.ปากกาจับงานขนานกับทิศทางการเดินของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้หรือไม่

5.ปากกาจับงานตั้งได้ฉากกับทิศทางการเดินของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้หรือไม่

 

การคำนวณความเร็วและเวลาที่ใช้ในการไส

คววามเร็วในการไสจะขึ้นอยู่กับ

1.ชนิดของวัสดุที่ทำการไส

2.ปริมาณของเนื้อโลหะที่จะทำการไสออก

3.ชนิดของมีดไส หรือ ใบกบไสไม้

 

4.ขนาดกำลังเครื่อง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบกบไสไม้ มีดไสไม้ 

เบอร์โทรติดต่อ 02-744-3871-5  ต่อ102-105  FAX 02-748-5058

ID LINE : @BOWMAP    Website : http://www.bowmap.com/th